วันจันทร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2553

พระเครื่องโบราณอายุ ๒๓๐ ปี กรุวัดเชิงท่า ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

พระเครื่องโบราณอายุ ๒๓๐ ปี กรุวัดเชิงท่า ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
กรุโบราณ อายุ ๒๓๐ ปีมาบันทึกไว้อนุรักษ์ศิลปะพระเครื่องในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ถึงช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ก่อนจะทราบที่มาที่ไปของพระกรุวัดเชิงท่า จ.นนทบุรีซึ่งปัจจุบันนี้เป็น"วัดร้าง"ไปแล้ว ก็คงต้องเท้าความเพื่ออ้างอิงอายุของวัดเชิงท่านี้ก่อนว่าผู้ใดเป็นผู้สร้าง และสร้างในสมัยใด จากข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่มีน้อยมากครับ...เท่าที่ผมประมวลดูแล้ววัดเชิงท่านี้มี ๓ แห่งด้วยกัน คือ๑. วัดเชิงท่า จ.พระนครศรีอยุธยา๒. วัดเชิงท่า จ.ลพบุรี๓. วัดเชิงท่า จ.นนทบุรีดังนั้นคำว่าวัดเชิงท่า ในก ระทู้นี้ ผมจะหมายถึง วัดเชิงท่า จ. นนทบุรี เท่านั้น (ต่อไปขอเรียกว่า "วัดเชิงท่า")

1 ความคิดเห็น: